Κομοτηνή: Στην ανακύκλωση 38.464 τόνοι ηλεκτρικών συσκευών

Οι δημότες της Κομοτηνής ανακυκλώνουν όλο και περισσότερο τις ηλεκτρικές τους συσκευές. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των ετών 2015 – 2018, για το πόσοι τόνοι ηλεκτρικών συσκευών ανακυκλώθηκαν στον Δήμο Κομοτηνής.

Η τάση είναι αυξητική και ένας παράγοντας που συνετέλεσε σε αυτό είναι και η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ανακύκλωσης.

Οι Δήμοι σύμφωνα με τον Ν.2939/01 έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων συμμετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων συνεργαζόμενοι µε τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρμόδιους φορείς. Με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο Δήμος Κομοτηνής και η Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών Α.Ε. προς υλοποίηση του παραπάνω στόχου υπέγραψε σύμβαση το Δεκέμβριο του 2007 η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε τον Ιούλιο 2013. Με την από 1-7-2013 σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από την αριθ. 164/2013 Απόφαση ΔΣ, ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει διάρκεια ενός έτους και ανανεώνεται αυτόματα εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα μέρη της.

Από τα στοιχεία του Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Δήμου και για τα έτη 2015 έως ΣΕΠ2018 παρουσιάζονται παρακάτω οι συλλεγόμενες ποσότητες ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων που οδηγήθηκαν για σωστή περιβαλλοντικά διαχείριση:

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015   2016 2017    ΣΕΠ2018    ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Kg)               6.260 5.234 10.470 16.500       38.464

Παρατηρείται σημαντική αύξηση των συλλεγόμενων αποβλήτων λόγω λειτουργίας της κατάλληλα εξοπλισμένης κινητής μονάδας ανακύκλωσης.

Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να ανακυκλώσετε την ηλεκτρονική σας. Κατόπιν ραντεβού, συνεργείο του Δήμου Κομοτηνής παραλαμβάνει τις συσκευές από το πεζοδρόμιο μπροστά στην οικία τους. Μία πρακτική χωρίς κανένα κόστος για το δημότη που θα απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική, χάρη στο όχημα που προορίζεται ακριβώς για τον σκοπό αυτόν. Την πρακτική αυτή εφαρμόζει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου σε συνεργασία με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Το όχημα διαθέτει αναβατόριο στο πίσω μέρος ώστε να μπορεί να γίνεται και η παραλαβή συσκευών μεγάλου όγκου.

Τι μπορώ να ανακυκλώσω
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θεωρείται ο εξοπλισμός, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Κατά συνέπεια, μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Μεγάλες οικιακές συσκευές
Μικρές οικιακές συσκευές
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Καταναλωτικά είδη
Φωτιστικά είδη
Ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά εργαλεία
Παιχνίδια & εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Όργανα παρακολούθησης & ελέγχου
Συσκευές αυτόματης διανομής

Έτσι όσοι δημότες έχουν ογκώδεις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προς απόρριψη π.χ. οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, μεγάλες τηλεοράσεις κ.ά.), μπορούν να τηλεφωνούν στο 2531022810 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 9.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. προκειμένου, κατόπιν ραντεβού, συνεργείο του Δήμου να τις παραλάβει από το πεζοδρόμιο μπροστά στην οικία τους.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου για να καταλήξουν στην συνέχεια σε εταιρεία που κάνει την επεξεργασία αυτών.

Με επιστολή της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχει απευθυνθεί προς τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να την ενημερώσουν για το εάν διαθέτουν άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές προκειμένου μετά από συνεννόηση να διαθέσουν το συνεργείο συλλογής για την σωστή περιβαλλοντικά διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.