fbpx
23.9 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Και η Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής στο πλευρό των πληγέντων της Αττικής

- Χορηγούμενη-

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ὅπως ἔχετε πληροφορηθεῖ ἀπό τά Μέσα Ἐνημερώσεως δεινές πυρκαϊές ἔχουν πλήξει μέ ἰδιάζουσα σφοδρότητα τήν Ἀνατολική καί Δυτική Ἀττική, καθώς καί ἄλλες περιοχές τῆς Πατρίδος μας, συνεπείᾳ τῶν ὁποίων ἔχουμε θρηνήσει πολλά θύματα, ἀκόμα καταγράφονται ἀγνοούμενοι, ἐνῶ πολλές οἰκογένειες θρηνοῦν ἀθῶα θύματα.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συμμεριζομένη τόν πόνον, τήν θλίψιν, τήν ὁδύνην, τήν ἀπελπισίαν πάντων, συμπαρίσταται προσευχητικῶς μέν πρός ἀνάπαυσιν τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων, ἐμπράκτως δέ διά τῆς ὑλικῆς συνδρομῆς χρημάτων πρός τίς οἰκογένειες τῶν πληγέντων διά τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἐνῶ ἤδη ἀπεστάλεισαν διά τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τά πρώτα χρήματα διά τήν προμήθειαν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης καί ποσίμου ὕδατος.

Ὅθεν, ἀπευθυνόμεθα πρός πάντας καί παρακαλοῦμεν, ὅπως: α) ἐνισχύσετε τήν δισκοφορίαν πού θά περιαχθῇ ὑπό τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, β) προτρέψητε τούς οἰκογενεῖς σας ὅπως διαθέσουν αἷμα στό Γενικό Νοσοκομεῖο γιά τίς προκύπτουσες ἀνάγκες.

Ὑπακούοντες στήν Εὐαγγελικήν προτροπήν ὅτι: «ἀδελφός ὑπ’ ἀδελφοῦ βασταζόμενος ὡς πόλις ὀχυρά», ἄς ἀποδείξωμεν διά μίαν εἰσέτι φοράν τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά μας προσευχόμενοι καί ὑπο-στηρίζοντες τό φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας μας, τό δέ ἄπειρον ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τού Κυρίου μας εἴησαν μετά πάντων Ὑμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν˙

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μέ ἀφορμή τά δραματικά γεγονότα καί τό βαρύτατο ἐθνικό πένθος ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαϊές στήν περιοχή τῆς Ἀτ-τικῆς καί Κορινθίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων διερμηνεύων τά αἰσθήματα τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας του, ἐκφράζει τήν κατ’ ἄνθρωπον λύπην, τήν ὁδύνην καί τόν πόνον, κυρίως γιά τήν τραγικήν ἀπώλειαν πού κόστισε σέ τόσες ἀνθρώπινες ζωές, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πολλῶν νέων.

Ἡ προσευχή ὅλων εἶναι ἀναμφίβολα στραμμένη γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων πού ὑπέστησαν τό μαρτύριο τῆς πυρᾶς, ἐκφράζεται δέ ἡ συμπαράστασις καί ἡ συμπάθεια στούς περιλειπομένους οἰκογενεῖς τῶν θυμάτων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἀπέστειλε χρηματικό ποσό στή Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκειμένου δι’ αὐτῆς νά προωθηθοῦν εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ἐπίσης θά συλλέξῃ ποσότητα αἵματος, θά συγκεντρώσῃ χρήματα διά τῆς περιαγωγῆς δισκοφορίας τήν προσεχῆ Κυριακήν, τό δέ συλλεγησόμενον ποσόν θά κατανεμηθῇ ἱσοπόσως στίς πληγεῖσες Ἱερές Μητροπόλεις, ἐνῶ μετά τό πέρας τῆς αὐριανῆς Θείας Λειτουργίας τῆς πολιούχου Ἁγίας Παρασκευῆς θά ἀναπεμφθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκῳ θανάτῳ τελειωθέντων ἀδελφῶν μας.

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο