30.9 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022

Γνωρίζετε τι είναι ο SAR; Πόση ενέργεια απορροφά το ανθρώπινο σώμα από τα κινητά;

- Χορηγούμενη-

Ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) είναι ένας αριθμός που μετρά τον ρυθμό με τον οποίο απορροφάται η ενέργεια από το ανθρώπινο σώμα όταν εκτίθεται σε ραδιοκύματα.

Στην κινητή τηλεφωνία, χρησιμοποιούμε τον συγκεκριμένο ρυθμό απορρόφησης για να μετρήσουμε την απορροφούμενη ενέργεια σε μια συγκεκριμένη μάζα ανθρώπινου ιστού μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μετράμε το SAR σε μονάδες ισχύος ανά μάζα (W / kg).

Με άλλα λόγια, το SAR δεν είναι παρά ένας απλός τρόπος μέτρησης των δυνατοτήτων εκπομπής ακτινοβολίας του κινητού τηλεφώνου. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι μια συσκευή δεν υπερβαίνει τα μέγιστα όρια που έχουν τεθεί για την ασφάλειά μας.

Παρόλο που ο SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε εργαστηριακές συνθήκες, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από αυτή την τιμή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ για να φτάσει στο δίκτυο. Επομένως, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης (παρόχου), τόσο πιο πιθανό είναι ότι το πραγματικό επίπεδο SAR θα είναι χαμηλότερο.

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν λανθασμένα ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου με χαμηλότερη αναφερόμενη τιμή SAR μειώνει αναγκαστικά την έκθεση του χρήστη σε εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων ή είναι κατά κάποιο τρόπο “ασφαλέστερη” από τη χρήση κινητού τηλεφώνου με υψηλή τιμή SAR.

Ενώ οι τιμές SAR αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση της μέγιστης δυνατής έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων από ένα συγκεκριμένο μοντέλο κινητού τηλεφώνου, μια μοναδική τιμή SAR δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες υπό τυπικές συνθήκες χρήσης για την αξιόπιστη σύγκριση μεμονωμένων μοντέλων κινητού τηλεφώνου.

Αντίθετα, οι τιμές SAR που συλλέγονται από την FCC προορίζονται μόνο να διασφαλίσουν ότι το κινητό τηλέφωνο δεν υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα έκθεσης της FCC, ακόμη και όταν λειτουργεί σε συνθήκες που οδηγούν στη μέγιστη δυνατή – αλλά όχι τυπική – απορρόφηση ενέργειας RF για χρήστης.

Πώς υπολογίζουμε την τιμή SAR

Για να κάνουμε μια μέτρηση SAR, πρέπει να ορίσουμε μια ποσότητα μάζας. Οι μετρήσεις εκτελούνται συνήθως είτε σε ολόκληρο το σώμα είτε σε δείγματα ιστών.

Κατά τη μέτρηση της τιμής SAR, τα κινητά τηλέφωνα τοποθετούνται σε μια αναπαράσταση ενός ανθρώπου σε μια θέση ομιλίας.

Για να προσδιοριστεί η τιμή SAR, ένα smartphone δοκιμάζεται στο χειρότερο σενάριο, ώστε να εκπέμπει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ακτινοβολίας.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε διάφορες αποστάσεις μεταξύ του τηλεφώνου και του κεφαλιού, ώστε να προσομοιώνεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε χρήστης κρατά τα τηλέφωνά του.

Η μεγαλύτερη από αυτές τις μετρήσεις ορίζει την τιμή SAR της συσκευής και είναι αυτή που μπορούμε να βρούμε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητή μας.

Ασφαλή όρια και Αρχές Πιστοποίησης

Οι εν λόγω αρχές είναι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η βιομηχανία του Καναδά της καναδικής κυβέρνησης (IC) και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα όρια που θέτουν αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των επιστημονικών μελετών.
Δυστυχώς, τα όρια που καθορίζονται από την FCC / IC και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετρώνται για διαφορετική ποσότητα ιστού, ώστε να μην είναι άμεσα συγκρίσιμα.
• Το όριο SAR που καθορίζεται από την FCC / IC είναι 1,6 W / kg κατά μέσο όρο σε 1 γραμμάριο πραγματικού ιστού.
• Το όριο SAR που συνιστά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά μέσο όρο 2,0 W / kg σε 10 γραμμάρια πραγματικού ιστού.
Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Ευρώπη έχουν υψηλότερο επιτρεπόμενο όριο απ ‘ό, τι στις ΗΠΑ.
Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο τιμές, επειδή αναφέρονται σε διαφορετικές ποσότητες ιστού.
Για παράδειγμα, αν διαθέτουμε συσκευή με τιμή 1.2 SAR σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και διαφορετικό τηλέφωνο με 0,9 σε αμερικανικά πρότυπα, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πρώτη εκπέμπει περισσότερη ακτινοβολία από την τελευταία.
Θα πρέπει πάντα να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των τιμών SAR που μετρούνται στην ίδια ποσότητα ιστού.

Είναι επικίνδυνη η υψηλή τιμή SAR;

Αυτή είναι μια ερώτηση που ακούμε πολλά ως απαντήσεις. Είναι επικίνδυνη η ακτινοβολία κινητού; Εάν ναι, η τιμή SAR μας βοηθά να επιλέξουμε μια ασφαλέστερη συσκευή;

Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που εργάζονται σε αυτό και έχουν γίνει πολλές έρευνες, αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί οριστικά ότι η ακτινοβολία προκαλεί προβλήματα υγείας. Ούτε το αντίθετο όμως. Και εκεί συμβαίνουν τα πράγματα πολύπλοκα.

Οι επιστήμονες και η έρευνα οδηγούν πάντοτε στο ίδιο συμπέρασμα: Είναι πιθανό ότι η συνεχής έκθεση σε ακτινοβολία από κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, αλλά δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίσουμε ή να αποδείξουμε κάτι διαφορετικό.

Από την πλευρά μας, μπορούμε να ακολουθήσουμε μόνο τους απλούς κανόνες που αναφέρονται παρακάτω για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης.

Πώς μπορώ να βρω την τιμή SAR της συσκευής μου;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρείτε την τιμή SAR της συσκευής σας.

Το πιο απλό είναι να ελέγξετε το εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας. Οι κατασκευαστές συνήθως περιλαμβάνουν τιμές SAR για το κεφάλι και το σώμα.

Αν το εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας δεν αναφέρει την τιμή SAR, μπορείτε να αναζητήσετε και εσείς το μοντέλο τηλεφώνου σας online, σε ιστότοπους (http://sarshield.com/radiation-chart/) .

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε το μοντέλο του τηλεφώνου σας και να δείτε τα αποτελέσματα για ΗΠΑ ή Ευρώπη.

Αν κατά πάσα πιθανότητα δεν βρήκατε το τηλέφωνό σας σε αυτή τη λίστα, μπορείτε πάντα να αναζητήσετε το μοντέλο του κινητού σας στη Google.

Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις μπορείτε να λάβετε το SAR της συσκευής με τον ακόλουθο κώδικα USSD: * # 07 #

Προφυλάξεις

Υπάρχουν διάφορα μέτρα ασφαλείας που μπορούμε να πάρουμε, για να μειώσουμε πιθανά μελλοντικά προβλήματα στην υγεία μας.

• Χρησιμοποιήστε ένα ακουστικό
Ο κανόνας no. 1,. είναι πάντα να χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
Είναι ο ευκολότερος τρόπος να αποφύγετε τυχόν αρνητικές συνέπειες, ειδικά εάν πρόκειται να περάσετε πολύ χρόνο μιλώντας στο τηλέφωνο.

• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας
Εάν είστε μόνοι στο σπίτι και έχετε ένα ήσυχο περιβάλλον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας του τηλεφώνου.

• Κρατήστε το κινητό μακριά από το σώμα

• Σε περίπτωση που δεν έχετε ακουστικά ή είστε σε δημόσιο χώρο και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να κρατήσετε το τηλέφωνό σας σε απόσταση από το κεφάλι σας.

• Αποφύγετε τη χρήση του smartphone σας σε μέρη με χαμηλή ισχύ σήματος
Είπαμε ήδη ότι η κακή ισχύς σήματος ισοδυναμεί με περισσότερη ακτινοβολία. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σας σε χώρους με κακή λήψη.

• Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εν κινήσει
Όταν ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, το κινητό μας προσπαθεί συνεχώς να προσαρμόζεται στις αλλαγές του σήματος και αυτό μπορεί να είναι τόσο κακό όσο το αδύναμο σήμα.

• Μειώστε τη συνολική χρήση του κινητού τηλεφώνου σας

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

Μεγάλη επιτυχία για το διήμερο Εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου Έβρου (βίντεο)

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το διήμερο Εξωστρέφειας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με τον ΣΒΒΕ και την ΧΙΙ Μ/Κ Μ/Π στην παραλιακή, όπου καταστηματάρχες της τοπικής αγοράς εξέθεσαν στην παραλιακή οδό τα προϊόντα τους. Με τον τρόπο αυτό ήρθαν σε γνωριμία με τους κατοίκους και επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης, τονώνοντας παράλληλη την τοπική οικονομία.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ