Γεώργιος Χατζηγεωργίου: Προσπάθεια υποβάθμισης των Τοπικών Συμβουλίων

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν μία σειρά από προτάσεις που κατέθεσε το συλλογικό όργανο των Δημάρχων (ΚΕΔΕ), με σκοπό να γίνουν αλλαγές στον νόμο 4555/2018, τον νόμο Κλεισθένη, για την βελτίωση της διακυβέρνησης των Δήμων, μετά τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών και την εκλογή Δημάρχων, Δημοτικών συμβούλων αλλά και Τοπικών Συμβουλίων στις Κοινότητες.

Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται ως πρόταση αλλαγής του νόμου, το ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ άρθρο 9, το οποίο και αφορά τα εκλεγμένα Τοπικά Συμβούλια στις Κοινότητες, το οποίο και σας παραθέτουμε αυτούσιο:

Άρθρο 9
Διοίκηση Κοινοτήτων
Χρειάζεται η μελέτη των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο ν.4555/2018 για το συμβούλιο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, τον πρόεδρο του συμβουλίου αυτού και τον πρόεδρο κοινότητας έως 300 κατοίκων (άρθρα 84, 82 και 83 αντίστοιχα). Για παράδειγμα, μπορεί να καταργηθούν η περίπ. β της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.4555/2018 (έργα και δράσεις στην κοινότητα από τους ΚΑΠ) και η περίπ. β της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.4555/2018 (κατανομή των ΚΑΠ για επενδύσεις στην κοινότητα) ή οι αντίστοιχες αρμοδιότητες να μετατραπούν από αποφασιστικές σε εισηγητικές.

Με το Άρθρο 9 των προτάσεων της ΚΕΔΕ, επιχειρείται η υποβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων, πράγμα απαράδεκτο και αντισυνταγματικό, διότι αλλοιώνει την βούληση των πολιτών που ψήφισαν για τα Συμβούλια των Κοινοτήτων, γνωρίζοντας πως θα υπάρχουν αυτοτελείς πόροι από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα που θα αποφασίζονται από τα Τοπικά Συμβούλια, αλλά και πως οι αποφάσεις τους θα έχουν ρόλο ουσιαστικό και όχι μόνο συμβουλευτικό.

Ακριβώς πάνω στον αναβαθμισμένο ρόλο των Τοπικών Συμβουλίων, ο νέος νόμος αύξησε τα μέλη των συμβουλίων από 3 σε 5 για Κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων, αλλά και δημιούργησε συμβούλια με αντιπολίτευση για τον έλεγχο και την ψήφιση ετήσιων προϋπολογισμών στις Κοινότητες.

Ως εκλεγμένοι Πρόεδροι και Σύμβουλοι των Τοπικών Συμβουλίων, αλλά και απλοί πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι των Κοινοτήτων, ζητάμε, όχι μόνο να παραμείνουν οι προβλέψεις του νόμου για αναβάθμιση των Κοινοτήτων, αλλά και να ενισχυθούν, για να μπορέσει επιτέλους η περιφέρεια να αποτελέσει ένα από τα απαραίτητα συστατικά της ανάπτυξης και της προόδου του κέντρου.

Γεώργιος Χατζηγεωργίου
Κοινότητας Άβαντα