Εθελοντική αιμοδοσία του Ερυθρού Σταυρού στην Αλεξανδρούπολη

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης σας ενημερώνει ότι θα διοργανώσει Εθελοντική Αιμοδοσία στις 10 Μαΐου 2020 και ώρα 5 – 9 μμ. στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης.