fbpx
24 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2020

Ερώτηση Ν. Γκαρά στη Βουλή των Ελλήνων για την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παραμεθόριες και μειονεκτικές περιοχές

- Χορηγούμενη-

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ενίσχυση και επιχορήγηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Παραμεθόριο ή σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά. Την ερώτηση συνυπογράφουν ακόμη 30 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση η Βουλευτής κάνει αναφορά στον Νόμο 4608/2019 που ψήφισε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σειρά άρθρων για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων στη χώρα, την χορήγηση ενισχύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Παραμεθόριο ή σε μειονεκτικές περιοχές κ.α.

Πιο συγκεκριμένα η Βουλευτής από τον Έβρο διερωτάται πότε επιτέλους η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εκδώσει την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, ώστε να εφαρμοστούν τα άρθρα εκείνα του Νόμου 4608/2019 που προβλέπουν την επιχορήγηση των επιχειρήσεων στη Παραμεθόριο και σε μειονεκτικές περιοχές, έως και 200.000 ευρώ μέσω της διαδικασίας των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (τομείς της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας κλπ).

- Χορηγούμενη-

Η κα Γκαρά στην ερώτηση που κατέθεσε τονίζει την σημασία που έχει για περιοχές όπως ο Έβρος η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου: πρώτον, διότι η ενίσχυση/επιδότηση που προβλέπεται θα συνδέεται άμεσα με το μισθολογικό κόστος, δηλαδή με την υποστήριξη και ενίσχυση της εργασίας και, δεύτερον, διότι για πρώτη φορά έχει νομοθετηθεί ένα τέτοιο εμπεριστατωμένο πλαίσιο ενισχύσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων, την στιγμή που παλαιότερες προσπάθειες ενίσχυσης επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν στη Θράκη (επιδότηση επιχειρήσεων 12%) απέτυχαν, εξαιτίας ακριβώς της απροσδιοριστίας τους.

Τέλος, η κα Γκαρά  ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν έχει λάβει υπόψη του την μελέτη που υπάρχει στις υπηρεσίες του Υπουργείου και τεκμηριώνει την επιλογή των περιοχών στις οποίες θα πρέπει να ισχύσουν οι ενισχύσεις.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΘΕΜΑ:  «Επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παραμεθόριες και μειονεκτικές περιοχές»

Τον Απρίλιο του 2019 ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο Νόμος 4608 που έφερε τον τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 25-04-2019 (ΦΕΚ/66/Α).

Σε αυτό το Νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε και διάταξη – συγκεκριμένα το άρθρο 41 – η οποία προβλέπει την ενίσχυση, σε μορφή επιχορήγησης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Παραμεθόριο και σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα  στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου αναφέρονται τα εξής:

«Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στους τομείς της βιομηχανίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργικής βιομηχανίας μπορούν να λάβουν την ενίσχυση της παραγράφου 2, εφόσον το μικτό μισθολογικό τους κόστος ανέρχεται τουλάχιστον σε 30.000 ευρώ ετησίως.

Οι περιοχές  αυτές προσδιορίζονται επί τη βάσει κριτηρίων, που αφορούν ιδίως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης»,

Ενώ στη συνέχεια στη παράγραφο 2 του άρθρου αναφέρεται πως:

«Η ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης έως του ποσού  των 200.000 ευρώ σύμφωνα με τη διαδικασία  κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Το δικαιούμενο ποσό  ενίσχυσης υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης και δεν δύναται να είναι μικρότερο  των 6.000 ευρώ». 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό και στοχευμένο μέτρο, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε περιοχές όπως ο Έβρος,  που ψηφίστηκε την άνοιξη του 2019, έπειτα από πολυετή διαβούλευση της τότε ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου με τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές επιχειρήσεις και σε απόλυτη σύμπνοια και συμπόρευση με τα αιτήματα και τις απαιτήσεις αυτών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ενίσχυση που προβλέπεται και θα δίδεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), συνδέεται άμεσα με το μισθολογικό κόστος, τουτέστιν με την υποστήριξη και ενίσχυση της εργασίας.

Είναι η πρώτη φορά που νομοθετήθηκε ένα τέτοιο πλαίσιο ενισχύσεων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, διότι προσπάθειες του παρελθόντος που είχαμε δει και στη περιοχή της Θράκης, όπως η επιδότηση του κόστους εργασίας 12%, δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, ακριβώς επειδή λειτουργούσαν υπό ένα απροσδιόριστο καθεστώς.

Επειδή η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στη Παραμεθόριο, που επλήγησαν βάναυσα και βίαια κατά την τελευταία δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης, αποτελεί  εθνική υποχρέωση όλων,

Επειδή η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, η μείωση των ανισοτήτων, η ενίσχυση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, αποτελούν προϋποθέσεις για την λειτουργία κάθε ευνομούμενο και σύγχρονου κράτους,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

– Πότε σχεδιάζει να δημοσιεύσει την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση  (ΥΑ) για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Νόμου 4608/2019, ώστε να καθοριστούν άμεσα οι κατηγορίες των δικαιούχων, το είδος της δραστηριότητάς τους, τα κριτήρια επιλογής των περιοχών, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της επιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία  για την καταβολή της ενίσχυσης κτλ;

– Έχει λάβει υπόψη του τη σχετική μελέτη που υπάρχει στις υπηρεσίες του Υπουργείου και τεκμηριώνει τη επιλογή των περιοχών στις οποίες θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις εντός αυτών; Και αν όχι τι προτίθεται να κάνει για αυτό άμεσα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δραγασάκης Γιάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Ψυχογιός Γιώργος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

 

Διαβασε και αυτο

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

- Χορηγούμενη -
error: Content is protected !!