Επιστολή – Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Έβρου για τον κλάδο των φωτογράφων – video

Επιστολή – Παρέμβαση απέστειλε το Επιμελητήριο Έβρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, μεταφέροντας την αγωνία των μελών του που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φωτογραφίας αναφορικά με τις αλλαγές που
δρομολογούνται στην έκδοση των αστυνομικών ταυτοτήτων και οι οποίες επηρεάζουν τον εν λόγω κλάδο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα 53 μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ως φωτογράφοι, διαμαρτύρονται ότι η πρόθεση του Υπουργείου ενόψει της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων είναι να τοποθετήσει ειδικά μηχανήματα εντός συγκεκριμένων Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας, τα οποία θα προμηθευτεί από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο αυτών, στερώντας έτσι από τους ιδιώτες φωτογράφους ένα σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση της κυβέρνησης να αφαιρέσει ένα τόσο σημαντικό κομμάτι από το αντικείμενο δραστηριότητας των φωτογραφείων της χώρας, συνιστά τεράστιο πλήγμα που μετά βεβαιότητας θα οδηγήσει μεγάλο μέρος αυτών σε «λουκέτο»ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα στερηθεί έσοδα τόσο από τους φόρους όσο και ΦΠΑ που καταβάλουν οι χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου αυτού.