Ένσταση του Ευ. Λαμπάκη κατά της απόφασης ίδρυσης και διαχείρισης της κοινωφελούς επιχείρησης «ΔΕΚΑ» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Με ένσταση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ζητά ο Ευάγγελος Λαμπάκης, επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πολίτες» του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τέως δήμαρχος της πόλης, να εξετασθεί η νομιμότητα ίδρυσης και διαχείρισης της κοινωφελούς επιχείρησης «ΔΕΚΑ» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης . Η απόφαση για την ίδρυση και διαχείριση της ΔΕΚΑ λήφθηκε σε συνεδρίαση του δια περιφοράς Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15η Απριλίου 2020, όπου και καταψηφίστηκε με το κατώτατο όριο των 21 ψήφων (σε σύνολο 41) και ορίζει διάρκεια της επιχείρησης για τα επόμενα 50 χρόνια.

Η επιχείρηση θα λειτουργεί με χρηματοδοτήσεις του Δήμου, που την πρώτη πενταετία αγγίζουν το 1.000.000,00€ (πέραν των  τακτικών   αποδοχών του προσληφθησόμενου προσωπικού). Ο σκοπός αυτής περιλαμβάνει άνω του 50% των αντικειμένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και μεταξύ άλλων:

  • Διαχείριση αποθηκών στο λιμάνι
  • Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων
  • Η λειτουργία της Δημοτικής πινακοθήκης
  • Η λειτουργία στούντιο ηχογραφήσεων
  • Η διαχείριση δημοτικής  ιχθυαγοράς
  • Η λειτουργία διαδικτυακής τηλεόρασης
  • Η διαχείριση του δημοτικού παρκινγκ
  • Δημοτική συγκοινωνία
  • Κυκλική Οικονομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στο περιεχόμενο της ένστασης του Ευάγγελου Λαμπάκη (και όχι του συνόλου της παράταξης «Πόλη και Πολίτες»), η Δημοτική αρχή επιχείρησε να καταστήσει τον Δήμο Αλεξ/πολης  προέκταση  της υπό ίδρυση κοινωφελούς επιχείρησης και όχι το αντίθετο ενώ η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης  επιδιώκει  να αντικαταστήσει στη διοίκηση του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο  Αλεξανδρούπολης από το 7μελές διοικητικό συμβούλιο της υπό σύσταση κοινωφελούς εταιρίας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες που κάνουν λόγο για το περιεχόμενο της ένστασης, δεν συμπεριελήφθησαν στην σκοπούμενη δράση  της  κοινωφελούς επιχείρησης το πράσινο, η καθαριότητα, η  πολεδομία και τα κοιμητήρια. Επιπλέον, τα αντικείμενα της υπό ίδρυση κοινωφελούς επιχείρησης περιλαμβάνουν άνω του 50% του συνολικού αριθμού των αντικειμένων του Δήμου, δεν έχουν συνάφεια μεταξύ τους ενώ έχουν και εμπορικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το αρθ. 254 του Ν. 3663/2006 είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Αναφορικά με τη συνάφεια, σύμφωνα με πληροφορίες που μιλούν για την ένσταση, δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ λχ του σφαγείου με την δημοτική πινακοθήκη ή με την δημοτική τηλεόραση, που διαθέτουν και εμπορικό χαρακτήρα.

Ακόμη, επισημαίνεται η επικάλυψη των αντικειμένων της  σκοπούμενης να συσταθεί  κοινωφελούς εταιρίας  με υφιστάμενες  διευθύνσεις και αντιδημαρχίες, και  ταύτιση αντικειμένων  π.χ. α) με το υφιστάμενο  Ν.Π.Δ.Δ (Πολυκοινωνικό) που έχει ακριβώς ως αντικείμενο την κοινωνική προστασία, την αλληλεγγύη ,την παιδεία,το περιβάλλον  και τον πολιτισμό,. β) με την υφιστάμενη  Δημοτική  Ανώνυμη Εταιρεία (ΤΙΕΔΑ) που έχει ακριβώς ως αντικείμενο τον τουρισμό σε όλες του τις εκφάνσεις όπως π.χ. πολιτισμός και το περιβάλλον κ.λ.π.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως στις συνεδριάσεις των Δημοτικών συμβουλίων όπου συζητούνται θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα, υποχρεωτικά καλείται και ο οικείος Πρόεδρος της Κοινότητας. Έτσι λοιπόν, το θέμα της ίδρυσης της κοινωφελούς επιχείρησης αφορούσε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και ιδιαίτερα κάποια θέματα μόνο σε συγκεκριμένες Δημοτικές Κοινότητες, όπως π.χ. η λειτουργία του σφαγείου Φερών για την Δημοτική Κοινότητα Φερών. Επειδή όμως δεν απευθύνθηκε πρόσκληση και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, «η λήψη απόφασης άνευ πρόσκλησης τουλάχιστον του προέδρου Φερών όπου στα όρια της δημοτικής του κοινότητας αποκλειστικά αφορά  το σφαγείο, είναι μη νόμιμη.»

Τέλος, αναφέρεται ότι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής έλαβε όχι 21 ψήφους αλλά 19 με την καθαρή ένδειξη «ΥΠΕΡ», καθώς οι δημοτικοί σύμβουλοι Καρυπίδης Ιωάννης και Δουνάκης Κωνσταντίνος δεν ψήφισαν με την ένδειξη «ΥΠΕΡ» στο τρίτο θέμα της πρόσκλησης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την ίδρυση της εν λόγω κοινωφελούς επιχείρησης, αλλά με την προϋπόθεση ταυτόχρονα απάλειψης μερικών αντικειμένων από αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην εισήγηση.