Ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Εργασία και Ψυχική Υγεία” στο Επιμελητήριο Έβρου

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Εργασία και Ψυχική Υγεία” διοργανώθηκε στο Επιμελητήριο Έβρου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Την ημερίδα διοργάνωσε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη σύνδεση εργασίας και ψυχικής υγείας, το δικαίωμα αλλά και την διέξοδο των ανθρώπων οι οποίοι νοσούν ψυχικά.

 “Η εργασία πολλές φορές μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο για τους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν ψυχικά, καθώς πέρα από τις οικονομικές έχει και ψυχικές ωφέλειες”, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου, Χριστόδουλος Τοψίδης.