Ενημέρωση από το Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημ. Σχολείου Φερών για την επαναλειτουργία

Σας ενημερώνουμε πως από τη Δευτέρα 01/06/2020 έως και την Παρασκευή 26/06/2020 θα επαναλειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία της χώρας και φυσικά και το 1ο Δημοιτκό Σχολείο Φερών. Στα πλαίσια της προετοιμασίας όλων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες που ακολουθούν.

Επίσης ενημερώνουμε πως ΔΕΝ θα λειτουργήσει το ολοήμερο σχολείο καθώς και το κυλικείο του σχολείου.

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες και διευκρινήσεις για όσα ζητήματα ανακύψουν καθώς και το πρόγραμμα παρουσίας των μαθητών του σχολείου μας.

ce9fce94ce97ce93ce99ce95cea3-ce93ce99ce91-cea4ce9fcea5cea3-ce9cce91ce98ce97cea4ce95cea3

ce9fce94ce97ce93ce99ce95cea3-ce93ce99ce91-cea4ce9fcea5cea3-ce93ce9fce9dce95ce99cea3