“Η Ελλάδα έχει ως χρέος να είναι πρωταγωνίστρια  των εξελίξεων σε Βαλκανικό επίπεδο., και για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία” δήλωσε από την Αλεξανδρούπολη, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, στο πλαίσιο ημερίδας η οποία διοργανώθηκε στην πρωτεύουσα του Έβρου με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για την στήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Μάλιστα, όπως ο ίδιος επεσήμανε, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη νέα θέση της χώρας, μετά και τη Συμφωνία των Πρεσπών, και να μη μείνουμε στα λόγια, αλλά να υλοποίησουμε αυτό που λέμε, ότι η Ελλάδα, μπορεί να γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο προδημοσίευσης της 5ης Πρόσκλησης «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, που άνοιξε 15 Φεβρουαρίου 2019, η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Στόχος της ημερίδας, η ενίσχυση του επιχειρήν,και της δραστηριότητας κυρίως μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας και το άνοιγμα σε νέες αγορές, νέες καινοτόμες ιδέες και προϊόντα.