Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης: Οδηγίες προφύλαξης από τον κορωνοϊό

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης παραθέτει συνημμένες εικόνες με οδηγίες για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό, όπως δημοσιεύθηκαν από την Κεντρική Διοίκηση Ε.Ε.Σ. και την αρμόδια Διεύθυνση Τύπου προς ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας .