Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης: Εκπαίδευση ομάδων Πρώτων Βοηθειών

bty

Για το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου οι Νοσηλεύτριες-Εκπαιδεύτριες του τμήματος εκπαίδευσαν 31 άτομα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών.

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση στις βασικές αρχές των Πρώτων Βοηθειών αρχικά σε θεωρητικό και έπειτα σε πρακτικό επίπεδο.
Το προγράμματα ολοκληρώνονται με την γραπτή αξιολόγηση των  εκπαιδευομένων που αποτελεί περισσότερο ως εκπαιδευτική μέθοδος εμπέδωσης και αφομοίωσης των βασικών αρχών των Πρώτων Βοηθειών.

bty

bty