Δωρεάν Διανομή Οπωροκηπευτικών στο Πολυκοινωνικό

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της «Δωρεάν Διανομής Οπωροκηπευτικών» έτους 2017 , η Κοινωνική Σύμπραξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα διανείμει μέσω του Πολυκοινωνικού , επί της οδού Καρτάλη 2, φρούτα εποχής.

Ωφελούμενοι – τελικοί αποδέκτες του Προγράμματος της Δωρεάν Διανομής οπωροκηπευτικών είναι , κατά προτεραιότητα ,

α) οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης , την οποία παρέλαβαν από τα ΚΕΠ ,

β) τα κοινωνικά παντοπωλεία ,

γ) οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ-FEAD)»,

δ) δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης «ΚΕΑ».

Τα φρούτα θα διανεμηθούν από το Πολυκοινωνικό την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Νοεμβρίου από ώρες 09:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να φέρουν μαζί την ταυτότητά τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ