Διευκρινίσεις σχετικά με τις Συντάξεις Χηρείας

Επειδή πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα, μερικές φορές και από «ειδικούς» για το θέμα των Συντάξεων Χηρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

Α. Δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Οι κυρίες που έχασαν το σύζυγό τους πριν την 12 Μαΐου 2016, δεν πρέπει ν’ ανησυχούν. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Β. Δεν αφορά μόνον συζύγους Στρατιωτικών. Πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόβλημα που θα διογκώνεται μέρα με την ημέρα και αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σημειώνεται ότι στην αντιπροσωπία που συναντήθηκε πριν μερικές ημέρες με τον υφυπουργό εργασίας κ. Πετρόπουλο, εκτός από τον γράφοντα το παρόν, συμμετείχαν μία σύζυγος ιατρού, μία σύζυγος δημοσιογράφου της ΕΡΑ Λάρισας και μία σύζυγος Στρατιωτικού.

Γ. Δεν ήταν μνημονιακή δέσμευση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, μετά την αποτυχημένη διαπραγμάτευση, το συμπεριέλαβε στο επιπρόσθετο μνημόνιο της 16ης Ιουνίου 2016. Η επίμαχη παράγραφος έχει ως εξής στα Αγγλικά και στη γλώσσα μας: «Supplemental Memorandum of Understanding 2.5.1(vi) Harmonise benefits rules. b) make the provision of survivor pensions more responsive to work incentives by including an eligibility requirement of 55 years of age for the surviving spouse to be entitled to a permanent survivor pension, except if the surviving spouse has a dependent child or proof of permanent incapacity for work of at least 67%, and limit temporary survivor pension of the spouse aged below 55 to 3 years with 2 years period of contribution subsidy, in case of unemployment, over a period of 5 years starting from the granting of the temporary survivor pension; [Μετάφραση: Επιπρόσθετο μνημόνιο κατανόησης. 2.5 Εναρμόνιση των ευνοϊκών κανόνων. Η παροχή των συντάξεων χηρείας, να δίνει κίνητρα εργασίας, περιλαμβάνοντας απαίτηση ορίου ηλικίας των 55 για την επιζούσα σύζυγο, εκτός αν έχει εξαρτώμενο τέκνο ή ανικανότητα για εργασία 67% και όριο για προσωρινή σύνταξη επιζώντος για σύζυγο κάτω των 55, για 3 χρόνια με 2 χρόνια επιδότηση εισφορών, σε περίπτωση ανεργίας, σε μια περίοδο 5 ετών από την έναρξη της προσωρινής σύνταξης χηρείας.]».

Δ. Δεν απαιτούνται ισοδύναμα για τα 180 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στα έσοδα από συντάξεις λόγω θανάτου τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, που αναφέρουν ορισμένοι «ειδικοί». Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μη χορήγηση πλέον συντάξεων σε άγαμες θυγατέρες και από τη μείωση του ποσοστού χορήγησης σύνταξης (50 και όχι 70%) αυτής που θα εδικαιούτο ο εκλιπών σύζυγος. Άρα τα 180 εκατ. ευρώ, ουδεμία σχέση έχουν με την κατάργηση των συντάξεων χηρείας με ηλικιακά κριτήρια, που θ’ αρχίσει από 13 Μαΐου 2019.

Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γερμανία, που δεν υπάρχει ανεργία, που μπορείς προαιρετικά να μην ασφαλιστείς, που μπορεί η χήρα να διεκδικήσει υπό προϋποθέσεις επιστροφή των εισφορών, που χορηγείται το 55% και όχι το 50% της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο εκλιπών, το όριο ηλικίας για χορήγηση σύνταξης χηρείας είναι τα 45 έτη και όχι 55 που αναφέρει το άρθρο 12 του ν.4387/2016.

λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης

Επειδή πολλές-οί αναρωτιούνται, δικαίως, τι θα γίνει με τις συντάξεις των άτυχων γυναικών που έχασαν τους συζύγους τους τόσο πρόωρα και αδόκιμα, σας ενημερώνω ότι ο νόμος 4387/2016, μετά από την κατάληψη από την ΠΟΑΣΥ των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ, τις ημέρες που ψηφίζονταν ο νόμος Κατρούγκαλου, επετεύχθη και γράφηκαν σ’ αυτόν οι παρακάτω παράγραφοι:

Άρθρο 4 Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών 

3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή: 

3ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.δ. 168/2007.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται με βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και καταβάλλονται από το Δημόσιο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκε ή μεταβιβάζεται η σύνταξη των υπαγομένων σε αυτές προσώπων. 

Άρθρο 12 Σύνταξη λόγω θανάτου

2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν: α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία,

Αυτό βέβαια θα ισχύσει αν στις ΕΔΕ που θα γίνουν προκύψει με σαφήνεια ότι ο θάνατος προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.
Τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων παλικαριών των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαι σίγουρος ότι ο Α/ΓΕΣ Αντγος Αλκιβιάδης Στεφανής και λόγω χαρακτήρα θα πράξει το καλύτερο για τις οικογένειες τους. 

Καλό παράδεισο Συνάδελφοι!

Υ.Γ. Ελπίζουμε βέβαια να μην υπάρχουν πουθενά μικρά γράμματα και να καταλαβαίνουμε ορθά ότι διαβάζουμε.

Του Απόστολου Παπαπαρίση