33.9 C
Alexandroupoli
Πέμπτη, 18 Αυγούστου, 2022

Χρήση παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων από τις Δασικές Υπηρεσίες της Μακεδονίας – Θράκης

- Χορηγούμενη-

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος, κ. Αραβώση, εγκρίνεται η χρήση από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ειδικών παγίδων (κλωβών) για τη σύλληψη και απομάκρυνση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών από την περιοχή αρμοδιότητας τους, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικημένων περιοχών τωνοικείων Δήμων, των χώρων πρασίνου, αλσών και πάρκων, καθώς και των παρυφών του οδικού δικτύου.

Οπως αναφέρει η απόφαση, σκοπός της χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) είναι η περισυλλογή των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών που έχουν παρεισφρήσει και κινούνται μέσα σε χώρους πράσινου, άλση και πάρκα και ανοιχτά οικόπεδα μέσα στις πόλεις και η μείωση των αλληλεπιδράσεων τους με τις ασκούμενες ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Μετά την παγίδευση θα ακολουθήσει η ασφαλής απελευθέρωση τους σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές, που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους του είδους (Sus scrofa).

Η χρήση των ειδικών παγίδων από τις Δασικές Υπηρεσίες της Α.Δ Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί μέτρο που έχει αποφασιστεί σε συναντήσεις των Δασικών Υπηρεσιών με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές και τις συνεργαζόμενες με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικές Οργανώσεις και αποτελεί διαχειριστικό μέτρο και για τη μείωση του κινδύνου αλληλεπιδράσεων και ατυχημάτων στις περιοχές που παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων.

Το είδος τα οποία θα αποτελέσει αντικείμενο της άδειας χρήσης των ειδικών παγίδων σύλληψης είναι ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa) και τα υβρίδια αυτού. Λοιπά είδη της άγριας πανίδας που τυχόν εγκλωβίζονται στις παγίδες θα απελευθερώνονται επιτόπου.

Μεθοδολογία παγίδευσης

Στα πλαίσια της χορηγούμενης άδειας θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σιδερένιοι κλωβοί στους οποίους με τροφική έλξη, θα εγκλωβίζονται αυτόματα με την είσοδο τους, οι αγριόχοιροι ή τα υβρίδια αυτών. Τα άτομα που εγκλωβίζονται θα απελευθερώνονται στη συνέχεια με μέριμνα της τοπικής Δασικής Αρχής και με τη συνεργασία των συνεργαζόμενων, για τις ανάγκες της παρούσας φορέων (Ο.Τ.Α, Κυνηγετικές Οργανώσεις κλπ) , σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους των αγριόχοιρων.

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων έχουμε συχνές αλληλεπιδράσεις αγριόχοιρων, σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης θα μεριμνήσουν για την αξιοποίηση τυχόν κατασχεμένων παγίδων ή για την κατασκευή και προμήθειά τους.

Οι Δασικές Υπηρεσίες θα συνεργαστούν με την ΣΤ ́ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, τους Κυνηγετικούς Συλλόγους και τους οικείους Ο.Τ.Α, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού (χρονοδιαγράμματα, περιοχές τοποθέτησης και εποπτεία των παγίδων) και η απαιτούμενη υποστήριξη τους με μέσα και προσωπικό των Ο.Τ.Α ή των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγετικών Οργανώσεων.

Οι εργασίες παγίδευσης και απελευθέρωσής των αγριόχοιρων θα γίνουν από προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων ή εθελοντές κυνηγούς, που είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς και προσωπικό των οικείων Ο.Τ.Α που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό μετά από σχετική συνεννόηση με τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες. Εφόσον απαιτηθεί αναισθητοποίηση του ζώου για τη μεταφορά του, αυτή θα πραγματοποιείται παρουσία κτηνιάτρου της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) ή ιδιώτη κτηνιάτρου.

Συνοδευτικά μέτρα

Οι Δασικές Υπηρεσίες:

θα ενημερώσουν τους τοπικούς Ο.Τ.Α για την ανάγκη λήψης συνοδευτικών μέτρων στην περιοχή εφαρμογής του σχεδιασμού, όπως είναι η μείωση της τροφικής έλξης των αγριόχοιρων στην ευρύτερη περιοχή, με την τακτική περισυλλογή των απορριμμάτων και η χρήση κάδων ασφαλείας.
θα επανεξετάσουν εφόσον απαιτηθεί και μετά από σχετική αξιολόγηση, τις τοπικές απαγορεύσεις θήρας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις περιοχές που παρατηρούνται αλληλεπιδράσεις.
θα εκδώσουν δασικές απαγορευτικές διατάξεις (Δ.Α.Δ) για την απαγόρευση χορήγησης τροφής στα είδη της άγριας πανίδας.
Το προσωπικό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων θα περιοριστεί στις πλέον απαραίτητες ενέργειες κατά τη χρήση των παγίδων, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδημικά είδη ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση τις υποδείξεις των αρμόδιων δασικών υπαλλήλων.

Τηρούμενη διαδικασία

Οι Δασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, την ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής τους, θα καθορίσουν τον απαιτούμενο αριθμό παγίδων σύλληψης (κλωβών), τον τρόπο προμήθειας ή κατασκευής τους, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδιασμού, τις περιοχές τοποθέτησης τους, τη διαδικασία άμεσης εποπτείας για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και το απαραίτητο προσωπικό και μέσα μεταφοράς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απελευθέρωσης των αγριόχοιρων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι Δασικές Υπηρεσίες θα ενημερώνουν ιεραρχικά τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κάθε έξι (6) μήνες για την αποτελεσματικότητα του μέτρου και ιδίως για τον αριθμό των αγριόχοιρων που συλλέγονται και την περιοχή απελευθέρωσης τους.

Διάρκεια ισχύος

Η παρούσα άδεια χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) ισχύει μέχρι 31-12-2022.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ