Αποδοχή δωρεάς διαμόρφωσης χώρων Παιδοχειρουργικής Νοσηλευτικής Μονάδας του Π.Γ.Ν.Α.

Τελετή αποδοχής της δωρεάς διαμόρφωσης χώρων Παιδοχειρουργικής Νοσηλευτικής Μονάδας του Π.Γ.Ν.Α. θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16/11/2019 και ώρα 11.30 π.μ. στο χώρο της Παιδοχειρουργικής (επίπεδο 0).