Αλλάζει η ημέρα της λαϊκής αγοράς Ορεστιάδος

Ëáéêç Áãïñá Öùôï/×áñçò Ãêéêáò

Από το Δήμο Ορεστιάδας γίνεται γνωστό στους πωλητές λαϊκών αγορών και στο καταναλωτικό κοινό ότι η λαϊκή αγορά της Ορεστιάδας θα λειτουργήσει όπως παρακάτω:

την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 αντί της Τρίτης 26 Δεκεμβρίου 2017

την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2017 αντί της Τρίτης 2 Ιανουαρίου 2018