Άκυρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για ίδρυση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης έκανε δεκτή εν μέρει την προσφυγή του Ευάγγελου Λαμπάκη, επικεφαλής της παράταξης “Πόλη και Πολίτες” για την ίδρυση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία σε προηγούμενη συνεδρίασή του και για την οποία υπήρχαν έντονες αντιδράσεις.


Η απόφαση αναλυτικά αναφέρει:

ΩΙ01ΟΡ1Υ-ΥΜ7