Αγιασμός Εκλογικών Κέντρων της “Περιφερειακής Σύνθεσης” σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή

Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 21:00, στην οδού Κύπρου 31, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Χριστόδουλου Τοψίδη και της παράταξής του “Περιφερειακή Σύνθεση”

Επίσης την Κυριακή 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της Κομοτηνής στην οδό Ορφέως 1.