13 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Προσφέρονται ετήσιες συμβάσεις εργασίας - Με την νέα προκήρυξη θα προσληφθούν (και) κομμωτές

Την πρόσληψη 13 νέων υπαλλήλων, με ετήσια σύμβαση, απεφάσισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.

Όσοι επιλεγούν θα εργαστούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Θα επιλεγεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί η νέα προκήρυξη.

perifereia_an.mak-_thrakhs