1 Ιουνίου ξεκινά η επαναλειτουργία του Σφαγείου Σαπών

Σας ενημερώνουμε, την επαναλειτουργία του Σφαγείου Σαπών/Κ.Ε.ΜΑ.Σ, από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

Ημέρες λειτουργίας:
Κάθε Δευτέρα 07:00 – 15:00 και
Τετάρτη 07:00 – 15:00

Επίσης , σας ενημερώνουμε ότι , λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος αντί της Δευτέρας στις 8 Ιουνίου 2020, το Σφαγείο καθ’ εξαίρεση, θα λειτουργήσει την Τρίτη 9 Ιουνίου καθώς επίσης και την Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να κάνουν χρήση του Σφαγείου εκτός των παραπάνω ημερών (Δευτέρα και Τετάρτη), θα πρέπει να αιτηθούν άδεια χρήσης 24 ώρες νωρίτερα στη διεύθυνση του Σφαγείου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γραφείου Σφαγείου 2532022344
Πρόεδρος Κ.Ε.ΜΑ.Σ Εμιρζάς Ηλίας 6970130007

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΜΑ.Σ
ΕΜΙΡΖΑΣ ΗΛΙΑΣ