Το δελτίο ειδήσεων του ΘρακηΝετ για τις 18 Απριλίου

Δείτε το δελτίο ειδήσεων του ΘράκηΝετ στις 21:00 και αμέσως μετά μαγνητοσκοπημένο: