1.9 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Υποχρεωτική σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ..

- Χορηγούμενη-

Μετά την άρνηση του Περιφερειάρχη και του Προέδρου του Π.Σ. να εισάγουν στην συνεδρίαση του οργάνου μία σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες (εξόρυξη χρυσού, εγκατάσταση κεραίας στο Υψάριο όρος και επιπτώσεις ακτοπλοϊκού αποκλεισμού της Σαμοθράκης), τα οποία είχε προτείνει ως θέματα η παράταξή μας καθώς και άλλες παρατάξεις, επανήλθαμε χθες και καταθέσαμε γραπτή αίτηση (μαζί με την παράταξη “Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία») και έτσι, τελικά, επιβάλλαμε την υποχρεωτική σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ..

- Χορηγούμενη-1

Έτσι υποχρεωτικά και παρά την έμπρακτη άρνηση του κ. Μέτιου τις αμέσως επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει του Π.Σ. με θέματα:

Επικαιροποίηση της απόφασης του Π.Σ. κατά του ενδεχόμενου εγκατάστασης στην περιοχή μας εταιρειών για εξόρυξη και απόληψη χρυσού.

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Νησί της Σαμοθράκης με θέμα τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε πολίτες και επιχειρήσεις από τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό του νησιού,

Ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης για το ενδεχόμενο εγκατάστασης κεραίας στο Υψάριο Θάσου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,

Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα στην Περιφέρειά μας – &

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση για συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου τμήματος της Θράκης στο Ελληνικό κράτος, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και τους πολιτιστικούς φορείς.

Είναι γεγονός ότι ποτέ ως σήμερα από την λειτουργία των αιρετών περιφερειών το 2010, σε καμία Περιφέρεια της χώρας δεν ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτές. Δυστυχώς όμως χωρίς την χρήση των διατάξεων αυτών δεν ήταν εφικτό να ξεπεραστεί η αντιδημοκρατική προσέγγιση του κ. Μέτιου και η φοβική προσπάθειά του να αποφευχθεί η εισαγωγή και η συζήτηση στο Π.Σ. των θεμάτων, τα οποία πραγματικά αφορούν την Περιφέρειά μας και απασχολούν τους πολίτες της.

Ο επικεφαλής της παράταξής μας κ. Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε υποχρεωμένοι να πιέσουμε ώστε να λειτουργήσει η δημοκρατία υπερνικώντας τις αντιδημοκρατικές προσεγγίσεις και την αφελή προσπάθεια σκοταδισμού του Περιφερειάρχη, ο οποίος προσπαθεί να σμικρύνει την Περιφέρεια και να την περιορίσει σε έναν ρόλο διαχείρισης τυπικών θεμάτων και θεμάτων καθημερινότητας. Εμείς είμαστε σταθερά στην απέναντι πλευρά επιζητώντας την διαφάνεια και προτάσσοντας τα θέματα που αφορούν τους πολίτες και την προοπτική μας ως περιοχή. Για τον λόγο αυτό επιβάλλαμε στον κ. Μέτιο να συγκαλέσει το Συμβούλιο με τα θέματα εκείνα τα οποία ήθελε αυτός και οι συνοδοιπόροι του να αποφύγουν. Άλλωστε χθες έγινε πασιφανές ότι σ’ αυτούς εκτός από την παράταξη του κομματικού υποψηφίου του ΚΙΝΑΛ κ. Κ. Σιμιτσή και του εκλεκτού του κ. Π. Καμμένου, περιλαμβάνεται και η παράταξη που είχε το κομματικό χρίσμα της Χρυσής Αυγής. Πλην, όμως και πάλι μειοψηφία αποτελούν!»

 

Κομοτηνή 30  Σεπτεμβρίου  2019
Προς: τον Πρόεδρο του Π.Σ.ΑΜ-Θ
Κοινοποίηση: Παρατάξεις Π.Σ.
Γραφείο Περιφερειάρχη

ΜΜΕ ΑΜ-Θ

Θέμα:«Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος του 1/3 και άνω των μελών του και εισαγωγή θεμάτων σ’ αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ., κ.λπ.»

Κύριε πρόεδρε,
επειδή αγνοήσατε αιτήματά μας καθώς και αιτήματα κι άλλων παρατάξεων τα οποία
αφορούσαν την εισαγωγή συγκεκριμένων θεμάτων στο Π.Σ., τα οποία απασχολούν σε
σημαντικό βαθμό τους πολίτες της Περιφέρειάς μας, με την παρούσα  γραπτή  αίτηση
επανερχόμαστε και αιτούμαστε να συγκαλέσετε, άμεσα το Π.Σ. και να εισάγετε σε αυτό τα
ακόλουθα θέματα σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου167 του Ν. 3852/2010 το
οποίο,  μεταξύ άλλων ορίζει ότι: «
Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει … το ένα τρίτο (1/3 ) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση
του περιφερειακού συμβουλίου. … Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρι την
έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει
για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του
», τις διατάξεις του Κανονισμού
Λειτουργίας του Π.Σ., κ.λ.π., εισάγοντας τα παρακάτω θέματα:
1.Επικαιροποίηση της απόφασης του Π.Σ. κατά του ενδεχόμενου εγκατάστασης στην  περιοχή μας εταιρειών για εξόρυξη και απόληψη χρυσού.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου
στο Νησί της Σαμοθράκης με θέμα τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε πολίτες και
επιχειρήσεις από τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό του νησιού,
3.Ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης για το ενδεχόμενο εγκατάστασης κεραίας
στο Υψάριο Θάσου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
4.
Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα στην Περιφέρειά μας –
5.
Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση για συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης
εκδηλώσεων και δράσεων για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ενσωμάτωση
του μεγαλύτερου τμήματος της Θράκης στο Ελληνικό κράτος, σε συνεργασία με τους
κατά τόπους Δήμουςκαι τους πολιτιστικούς φορείς.
Ως εισηγητές προτείνονται στα θέματα οι κ.κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και Κωνσταντίνος
Κατσιμίγας.
Οι αιτούντες περιφερειακοί Σύμβουλοι
1)Τοψίδης Χριστόδουλος
2)ΜαρκόπουλοςΘεόδωρος
3)Γάκης Χρήστος
4)Ιωσιφίδης Αλέξανδρος
5)Βαβίας Σταύρος
6)Αμοιρίδης Μιχαήλ
7)Βουλγαρίδης Νικόλαος
8) Εξακουστός Κωνσταντίνος
9)Μωυσιάδης Αριστείδης
10)Ταπατζάς Εμμανουήλ
11)Πατακάκης Ανάργυρος
12)Ιμάμογλου Τζιχάν
13)Καζάκου –Βρούζου Τριανταφυλλιά
14)Βουρβουκέλης Οδυσσέας
15)Χατζηγκενέ Ιρφάν
16)Πολυμέρου Μαρία
17)Κατσιμίγας Κωνσταντίνος
18)Χατζηπέμου Χρήστος
19)Μαχμούτ Σερκάν
20)Κουράκ Ριτβάν
21)Αργυρίου Νικόλαος
22)Λυμπεράκης Δημήτριος

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ