fbpx
7.8 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδο – Τι ισχύει και τι αλλάζει τη φετινή χρονιά

- Χορηγούμενη-

Πρεμιέρα έκανε τη Δευτέρα, 20 Αυγούστου, η νέα κυνηγετική περίοδος, με τη φετινή ρυθμιστική απόφαση θήρας να έχει υπογραφεί από τις 31 Ιουλίου 2018. Το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019 ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2019, με εξαίρεση τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019.

- Χορηγούμενη-1

Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η θήρα είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση που εκπονείται αυτό το διάστημα στη χώρα.

Ειδικότερα, για τη φετινή περίοδο:

Αυξάνεται οριζόντια σε όλη τη χώρα η κάρπωση του αγριόχοιρου σε 10 θηρευθέντα άτομα ανά ομάδα κυνηγών.
Μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι από τα 12 στα 10 θηρευθέντα πτηνά ανά κυνηγό.
Περιορίζεται το κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας στη νήσο Χίο σε συνολικά 16 εξόδους, σε σύγκριση με τις 22 που επιτρεπόταν έως πέρυσι.
Απαγορεύεται η θήρα της ασπρομετωπόχηνας στην περιοχή του Έλους Αρτζάν και της λίμνης Δοϊράνης, επιπλέον των περιοχών που προέβλεπε η περυσινή ρυθμιστική.
Παρατείνεται η απαγόρευση θήρας στον Υμηττό για έναν ακόμα χρόνο.
Προβλέπεται ειδική διατύπωση για την άμεση έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης από τα Δασαρχεία για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τη δασική νομοθεσία να απαγορευτεί η θήρα λόγω καιρικών συνθηκών για ορισμένο χρόνο, ώστε να μην καθυστερεί για γραφειοκρατικούς λόγους η διαδικασία.
Αίρεται η απαγόρευση θήρας στη ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας μας, εκτός από αυτά με την Τουρκία. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήταν ένα αναχρονιστικό μέτρο που δεν προσέφερε καμία ωφέλεια ως προς τη διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας. Είναι σημαντικό να προσεχθεί ότι με την παρούσα απόφαση επιτρέπεται στην παραπάνω ζώνη μόνο η θήρα τριχωτών θηραμάτων.

- Χορηγούμενη-

Γενικές Ρυθμίσεις

Απαγορεύεται το κυνήγι:

Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
Στα εκτροφεία θηραμάτων.
Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας χρονικής διάρκειας.
Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β΄/23.2.2012) και ισχύει.
Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη.
Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού.
Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή, ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ. αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας
κατάστασης.

Επιτρέπεται –κατ’ εξαίρεση– για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
Ειδικές ρυθμίσεις

Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
Περιορίζεται η χρήση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2018 μέχρι και 20.01.2019 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa).
Επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα (10) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2018 μέχρι 20.01.2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού και σκύλου δίωξης και από 21.01.2019 μέχρι 28.02.2019 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπεται επίσης το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2018 έως 14.9.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.
Απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.
Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στη Νήσο Τήλο.
Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς», σύμφωνα με την αριθμ. 172337/1266/26-7-2018 (ΦΕΚ 3120 Β΄) απόφαση ΥΠΕΝ.

Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

Στον Νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: 15.09.2018, Σάββατο, και τις Κυριακές 16.09.2018, 23.09.2018, 30.09.2018, 07.10.2018, 14.10.2018, 21.10.2018, 28.10.2018 και 04.11.2018.
Στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται από 15.09.2018 έως 30.11.2018 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή.

Εξαιρείται η νήσος Χίος, όπου επιτρέπεται από 15.09.2018 έως 30.11.2018 μόνο τις ημερομηνίες: 15.9.2018, 16.9.2018, 22.9.2018, 23.9.2018, 29.9.2018, 30.9.2018, 6.10.2018, 7.10.2018, 13.10.2018, 14.10.2018, 21.10.2018, 28.10.2018, 4.11.2018, 11.10.2018, 18.11.2018, 25.11.2018.

Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της 97734/4284/14.08.2007 (ΦΕΚ 1657/Β΄/21.08.2007) απόφασης «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2018 έως 14.09.2018.

Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την 40390/1.10.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Δ΄ 446).

Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδοη ισχύς της 161977/2659/19.10.2017 (ΦΕΚ 3885 Β΄) απόφασης του ΥΠΕΝ, περί «Απαγόρευσης θήρας στονορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων».

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

 

Διαβασε και αυτο

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ