Βρέθηκαν τελικά ναυαγοσώστες για της παραλίες της Αλεξανδρούπολης (video)

Οι διαρκείς κι αιφνιδιαστικές αλλαγές στα νομικά πλαίσια που καθορίζουν πολλές από της
δημόσιες λειτουργίες είναι γνωστό ότι αποτελούν πλέον μία καθημερινότητα. Η προσπάθεια
των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης να ενεργούν πάντοτε σύννομα και μέσα στα
αυστηρά χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τους νόμους είναι διαρκής και
αδιαπραγμάτευτη εντολή από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη.

Δυστυχώς η εμπάθεια, η ελλιπής και κατευθυνόμενη πληροφόρηση από κάποιους, σε
συνδυασμό με την εκούσια «άγνοια» από τους ίδιους, για το όλο και δυσχερέστερο
επιχειρηματικό περιβάλλον που οδηγεί πολλούς ιδιώτες να αποφεύγουν να συνεργαστούν με
τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, βαφτίζουν τα παραπάνω ανικανότητα.

Ως εκ τούτου δεν αποτελεί έκπληξη για τους γνώστες της πραγματικότητας ότι ο πρώτος
διαγωνισμός για την επιλογή εταιρίας παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστών απέβη άκαρπος.
Με Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1636/12-5-2017 παραχωρήθηκε για 3 χρόνια έως και
31-12-19 το δικαίωμα ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ αιγιαλού και παραλίας, μετά από αυτό ο Δήμος
Αλεξανδρούπολης δημοπρατεί 9 θέσεις ναυαγοσωστικής παρουσίας.

Χορηγούμενη

Για το 2017 το Λιμεναρχείο χαρακτηρίζει 6 από τις 9 αυτές θέσεις ως πολυσύχναστες
παραλίες με υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη.

Για το 2018 στις 29-3-2018 οι θέσεις αυτές γίνονται 7 (για 3 μήνες). Στις 4-4-2018 εκδίδεται
το ΠΔ 31/ ΦΕΚ 61Α’/4-4-2018 και με βάση αυτό και τα νέα δεδομένα το Λιμεναρχείο
επανέρχεται στις 10-4-2018 κι επανακαθορίζει τις νέες απαιτήσεις οι οποίες είναι 9 θέσεις
αλλά με επιπρόσθετες θέσεις , (1) μία θέση χειριστή ναυαγοσωστικού σκάφους, (1) θέση
ναυαγοσώστη επί του σκάφους και (1) μία θέση επιβλέποντα. Σύνολο (12) δώδεκα θέσεις από
τις (7) επτά που απαιτούνταν ελάχιστες μέρες πριν.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με τα νέα δεδομένα πλέον έκανε τις παρακάτω ενέργειες:
Στις 25/4/2018 Διακήρυξη διαγωνισμού ποσού 104.000 ευρώ που στις 27/4/2018 απέβη
άγονος
Στις 24/5/2018 η Ο.Ε. (Οικονομική Επιτροπή) ματαιώνει τον διαγωνισμό της 25/4/2018 ως
άγονο.
Στις 24/5/2018 η Ο.Ε. εγκρίνει απευθείας ανάθεση για (1) μήνα.

Στις 30/5/2018 το Δ.Σ. αποφασίζει προκήρυξη νέου διαγωνισμού 196.000 ευρώ πλέον.
Στις 8/6/2018 η Ο.Ε. εγκρίνει απευθείας ανάθεση για (1) μήνα.

Στις 11/6/2018 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει απευθείας ανάθεση για (3.5) τρεισήμισι
μήνες και στις 12/6/2018 υπογράφεται η σύμβαση με εταιρία παροχής ναυαγοσωστικών
υπηρεσιών, η οποία προέκυψε μετά τις προσωπικές ενέργειες του Δημάρχου
Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είχε από την πρώτη στιγμή πλήρη συναίσθηση και της
σοβαρότητας και της πολυπλοκότητας του θέματος και των προβλημάτων που θα προέκυπταν αν δεν βρισκόταν εγκαίρως λύση.

Τελικά φαίνεται ότι η τήρηση των νόμων και των διαδικασιών ενοχλεί κάποιους που ίσως είχαν συνηθίσει μία άλλη λειτουργία, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αλλά και ηθικής.

Για το θέμα μίλησε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Γιώργος Παντελίδης.