Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά η θεία λειτουργία της Κυριακής και οι Χαιρετισμοί της Μητρόπολης Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου ὅτι εἰς ἐφαρμογήν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 6 τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως «Περί ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.03.2020 ἕως 30.03.2020» (ΦΕΚ 872 τεῦχος Β΄ 16.03.2020), θά ἀναμεταδίδονται ἀπευθείας ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ὀρεστιάδος ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία, κάθε Κυριακή καί τήν 25η Μαρτίου, ἀπό 7ης πρωινῆς, καί ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, κάθε Παρασκευή, ἀπό 7ης ἀπογευματινῆς.

          Ραδιοφωνικά θά ἀναμεταδίδονται οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, πού ἐκπέμπει στούς 90,8 μεγακύκλους τῶν FM, καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς ΕΡΤ Ὀρεστιάδος, πού ἐκπέμπει στούς 103,5 μεγακύκλους τῶν FM. Τηλεοπτικά θά ἀναμεταδίδονται οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἀπό τόν Τηλεοπτικό Σταθμό τοῦ Δήμου Ὀρεστιάδος ORTV.