Τη δημιουργία ετήσιας επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Την κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ενέκρινε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην τελευταία έκτακτη συνεδρίασή του.

Σύμφωνα και με το ΦΕΚ θα πρέπει να δημιουργηθεί μία μεγάλη “δεξαμενή” από τεχνικούς όλων των υπηρεσιών και φορέων πανελλαδικά, προκειμένου όταν υπάρξει κάποιος διαγωνισμός, να υπάρχει μία κληρωτίδα η οποία θα αναδεικνύει τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς, εξήγησε ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Κουκουράβας.

Η Μόνιμη ετήσια επιτροπή για την διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων  θα  πρέπει να συγκροτηθεί έως 29/1/2018, με την πιθανότητα να δοθεί μία παράταση, καθώς ακόμα δεν έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα καταγραφούν όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και φορείς, πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος.