Τελετή παραλαβής-παράδοσης διοικήσεως σήμερα της XII M/K ΜΠ

Σήμερα Τρίτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30 πρόκειται να λάβει χώρα η τελετή αλλαγής διοικήσεως της XII M/K ΜΠ στο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Στρατοπέδου ΠΑΤΣΟΥΚΑ.

Κατόπιν της πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου την διοίκηση της Μεραρχίας πρόκειται να παραδώσει ο Υπτγος Δημήτριος Κούκκος στον Υπτγό Άγγελο Χουδελούδη