Τεχνικό πρόβλημα το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης αναστέλλει στην ανακύκλωση στην Ορεστιάδα

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας όπως από 15-10-2018 έως και 18-10-2018 να μην τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους ανακύκλωσης (μπλε), λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο Κ.Δ.Α.Υ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) Αλεξανδρούπολης.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος