Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 07/11/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

Ενημερώσεις

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με χώρους υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγ. κ. Καλυμνιός Π.)

  2. Γνωμοδότηση σχετικά με χώρους τοποθέτησης διαφημιστικών ταμπλό (Εισηγ. κ. Καλυμνιός Π.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ