Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 26/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (25η ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις

 2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και την Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led”. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 3. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για τέλος κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 4. Διαγραφή οφειλής τέλους 2% (και 0,5% από 01-01-2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων  από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (Εισηγ. κ. Παντελίδης)

 6. Αίτηση για ανταλλαγή τμήματος δημοτικού ακινήτου με ιδιωτικό στο οποίο έχει διανοιχθεί οδός. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 7. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην χρήση και υποστήριξη συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση των εργασιών των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

 8. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Α.)

 9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης για κατηγοριοποίηση προς αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

 10. Ονοματοδοσία 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

 11. Δημιουργία τμήματος ένταξης στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

 12. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της ομόρρυθμης εταιρίας ΑΦΟΙ Ε.Θ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑ Ο.Ε. και της υπ’ αριθ. 243/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 13. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Συντήρηση ποτιστρών Δ.Ε.Τραϊανούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας)

 14. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επιμήκυνση σωληνωτής διάβασης και ενίσχυση αναχωμάτων φράγματος στη Σαραντάμετρο». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 15. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών ,περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» για το έργο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 16. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού σιντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας και μετατόπιση σε άλλη θέση». (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

 1. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Ασφαλτοστρώσεις –Αποκαταστάσεις & Διανοίξεις τμημάτων οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης (Αλεξ-πολη 250.000 €,Φέρες 250.000 € Τραϊανούπολη 100.000€». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)