Συνεδριάζει την Τρίτη 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 13.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στο Δήμο Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση διάθεσης πίστωσης

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 111/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με την γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. Α81/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την υπ’ αριθμ. 12/21.04.2015 αγωγή του Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη του Ιωάννη κατά του Δήμου Ορεστιάδας

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση διοργάνωσης της 1ης Συνάντησης αθλητών στίβου Β. Έβρου στις 17.06.2017 από το Δήμο Ορεστιάδας και πραγματοποίησης των δαπανών αυτού.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου

Έγκριση διοργάνωσης αγώνα παλαίμαχων αθλητών του βόλεϊ στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά στις 24.06.2017 στο Παλιό Κλειστό Γυμναστήριο Ορεστιάδας και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Αρχοντής Αρχοντίδης

Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων Δήμων Μόρφου, Siegburg και Gemmrigheim στο πλαίσιο εορτασμού των Ορεστείων 2017 και πραγματοποίησης των δαπανών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Μπαχτσεβανίδης Σαράντης

Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Ορεστιάδας και του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Κλεισσούς του 1ου Ανταμώματος Παιδικών Χορευτικών Τμημάτων που θα πραγματοποιηθεί από 13-15.08.2017 και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: η Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Γκαϊδατζή – Σκουταριανού

Καθορισμός χώρου που επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

Ορισμός χώρου όπου επιτρέπεται η διενέργεια παραστάσεων και καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών παραστάσεων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης.

Εισηγητής:ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Βασίλειος Παπαμιχαήλ

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2018 – 2019».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση πυροφυλακίου στη δασική περιοχή Πενταλόφου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή έργων του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Επανέγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας» σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746/19.05.2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Επανέγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2017» σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746/19.05.2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Επανέγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας» σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746/19.05.2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στις Δ.Ε. Ορεστιάδας – Κυπρίνου 2017».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση 3ου – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ν. Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τ.Κ. Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας» (συνέχιση εργολαβίας μετά από διάλυση σύμβασης & ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Γενική επισκευή στέγης & καθιζήσεων στον περιβάλλοντα χώρο και συνολική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΡΟΜΑ) Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας