Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 22/05/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 3. Αποδοχή οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ), προς τρίτους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 4. Επιλογή για την Πρόσληψη Υδρονομέων έτους 2017 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 5. Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω «εσφαλμένης εγγραφής” (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από παράβαση ΚΟΚ λόγω «εσφαλμένης εγγραφής» και ακύρωσης κλήσης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 7. Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω «εσφαλμένης εγγραφής«(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο τέλος 0,5 % διαμονής παρεπιδημούντων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 9. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων(Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 10. Αποδοχή της απ’ ευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 11. Παρακράτηση υπέρ του Δήμου Αλεξανδρούπολης των ποσών, που καταβάλλει για τη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Νομικών Προσώπων, που επιχορηγούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α/ΒΑΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή , Β/ΒΑΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή και ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 12. Πληρωμή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΠΑ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 13. Έγκριση συμμετοχής Δήμου σε εταιρικά σχήματα έργων, για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 14. Έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή παλιάς βιβλιοθήκης για την δημιουργία πινακοθήκης» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 15. Έγκριση παράτασης του έργου : «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ-πολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 16. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ. Κουκουράβας Γ.)

 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου» ( Εισηγ.: κ. Μιχαηλίδης Π.)

 18. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης βιομηχανικού πάρκου –διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής» (Εισηγ.: κ. Κουκουράβας Γ.)

 19. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών της wind εντός του Δήμου Αλεξ-πολης» (Εισηγ.: κ. Κουκουράβας Γ. )

 20. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος αμμοληψίας, με αντάλλαγμα, από τη θέση «Ρέμα Ιτέας» της Τ.Κ. Τριφυλλίου της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την κατασκευή των έργων

– Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Αρδάνιο -Μάνδρα ( 80.1.1-80.2.3) και

– Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Μάνδρα – Ψαθάδες ( 80.3) ως χαρακτηρισμένα έργα εθνικής σημασίας (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ. )

 1. Έγκριση προμήθειας απορριμματοφόρων κάδων (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)

 2. Έγκριση της αριθ. 65/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου , ¨ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ¨με θέμα «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αν.)

 3. Έγκριση της αριθ. 66/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου , ¨ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ¨με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού απογραφής έναρξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αν.)

 4. Έγκριση της αριθ. 67/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου , ¨ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ¨με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) χρήσης 2011 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αν.)

 5. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 6. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Καβάλα στις 19-05-2017(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

 7. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα στις 25-05-2017(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

 8. Έγκριση της αριθ. 48/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου , ¨ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ¨ σχετικά με «3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017» (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αν.)

 9. Ανάκληση της αριθ. 196/2017 Α.Δ.Σ. « Καθορισμός αμοιβής, διορισθέντος εξειδικευμένου νομικού συμβούλου κατ΄ αποκοπή, για υποστήριξη προσφυγής του Δήμου (ΧΥΤΥ), ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )

 10. Καθορισμός αμοιβής, διορισθέντος εξειδικευμένου νομικού συμβούλου κατ΄ αποκοπή, για υποστήριξη προσφυγής του Δήμου (ΧΥΤΥ), ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )