Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 20/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (5η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

 2. Έγκριση της αριθ.1/2018 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής ¨Η Αλεξανδρούπολη στις επόμενες δεκαετίες ¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 3. Καθορισμός αμοιβής, διορισθέντος εξειδικευμένου Νομικού Συμβούλου κατ΄ αποκοπή, για την κατάθεση αίτησης ανάκλησης στο VI τμήμα του Ελεγκτικού κατά της υπ’ αριθ. 33/2018 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 4. Ανανέωση συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών και Ηλεκτρονικές Βάσεις Ενημέρωσης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 5. Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων και προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης  από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 6. Διαγραφή μισθώματος λόγω εξόφλησης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 7. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω “εσφαλμένης εγγραφής” κι επιστροφή ποσού πληρωμής(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 8. Λήψη απόφασης για Τροποποίηση του καταστατικού της Ο.Ε. με την επωνυμία «Βρύζας-Μισαηλίδης Ο.Ε.» και τη μείωση του ποσοστού αυτού σε ποσοστό 1% ( Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 9. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α’ δόση 2018 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου ( Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

 10. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης¨( Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

 11. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017 Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Αλεξανδρούπολης, Μάκρης, Αύρας , του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨( Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

 12. Εξέταση αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ Α.Ε.» για λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Φερών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

 13. Παραχώρηση κατά χρήση, χώρου στο Δασαρχείο Αλεξ/πολης, για τη στέγαση του Δασονομείου Φερών- Γραφείο Δημόσιου Κατήγορου (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

 14. Έγκριση της αριθμ.2/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018” (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

 15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας κ. Βαταμίδη Ιωάννη (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης