fbpx
11 C
Alexandroupoli
Κυριακή, Μάι 9, 2021

Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Διδυμοτείχου

- Χορηγούμενη-

Καλείστε να συµµετέχετε στην 12η /2020 τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 18η του µηνός Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 µ.µ., σύµφωνα µε:
1) Το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, ‘όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/19
2) τις διατάξεις από 11-03-2020 και 30-03-2020 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
3) τις αριθ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,
4) την αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων», για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα:
Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. ∆ήµαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ∆ Ι Α Τ Α Ξ Η
Α/Α ΘΕΜΑ
1 «7η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου οικ. Έτους 2020»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη δηµόσια σύµβαση: «Προµήθεια ειδών, Μέσων Ατοµικής Προστασίας» ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου για το οικ. έτος 2020»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
3 «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη δηµόσια σύµβαση: «Προµήθεια ειδών, γραφικής ύλης – χαρτιού εκτυπώσεων – αναλώσιµων µηχανογράφησης» ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου για το οικ. έτος 2020»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
4 «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τις δηµόσιες συµβάσεις: α)«Οικοδοµικών υλικών, β) προµήθεια σκυροδέµατος και γ) προµήθεια ασφαλτοµίγµατος» ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου για το οικ. έτος 2020»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
5 «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τις δηµόσιες συµβάσεις: α)« Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας, και β) προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού» ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου για το οικ. έτος 2020»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
6 «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη δηµόσια σύµβαση: «Προµήθεια ειδών, καθαριότητας και ευπρεπισµού» ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου για το οικ. έτος 2020»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
7 «∆ωρεάν παραχώρηση λυόµενων οικίσκων στο ΚΚΠΑ για στεγαστικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας και του Ιατροκοινωνικού»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
8 Αποδοχή και κατανοµή Γ΄ τακτικής δόσης από τους ΚΑΠ έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών µονάδων
Εισηγητής: κ. ∆ελήµπαλτα Πρόεδρος ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
9 Έγκριση απολογισµού Έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
10 Έγκριση απολογισµού Έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
11 Έγκριση απολογισµού Έτους 2019 Μειονοτικού Σχολείου ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
12 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου»
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
13 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου»
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
14 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου»
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
15 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου»
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
16 «Αποδοχή παραιτήσεως και αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου»
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
17 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων (αναδασµού και πρώην σχολικών) στην Τ.Κ. Ελαφοχωρίου και Οικισµού Χιονάδων»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
18 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην Τ.Κ. Ισαακίου»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
19 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην Τ.Κ. Ποιµενικού»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
20 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων (πρώην σχολικών) στην Τ.Κ. Πραγγίου»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
21 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην Τ.Κ. Πυθίου»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών
22 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων στον Οικισµό Ρηγίου της Τ.Κ. Πυθίου»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
23 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων (πρώην σχολικών) στην Τ.Κ. Ασπρονερίου»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
24 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην Τ.Κ. Σοφικού»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών
25 «Εκµίσθωση αγροτεµαχίων (πρώην σχολικών) στην Τ.Κ. Ελληνοχωρίου»
Εισηγητής: κ. Τσιµπανλιώτης Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών

- Χορηγούμενη-1

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

Ο Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε τη Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, επισκέφθηκε τα γραφεία τής Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών, στο περιθώριο της επίσκεψή του στην πόλη για την ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών...

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ