Συνεδριάζει σήμερα το Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Μετά τη ματαίωση της κατά την 12η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, ύστερα από την αριθ. 34358/15-11-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 20-11-2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Ενημερώσεις

1. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικής επετειακής εμποροπανηγύρεως στην πλατεία Εθν. Ανεξαρτησίας. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ