Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 18/04/2018 και ώρα 17:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

Ενημερώσεις

  1. Θέσεις παραγωγών πωλητών στάσιμου εμπορίου.(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)

  2. Μουσείο Προσκοπισμού. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ