Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 09.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Βεβαίωση εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών, τα οποία επιχορηγήθηκαν για το κόστος των υλικών και αποπληρωμής των παροχών/προμηθευτών αυτών, στα πλαίσια του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)» Α΄ & Β΄ Φάση.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση διοργάνωσης του 4ου Παραποτάμιου Δρόμου – «Χριστόδουλος Ρυζιώτης» στις όχθες του ποταμού Άρδα στις 27.07.2019, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένεια οικονομικά αδύναμου δημότη.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Ορισμός υπόλογου διαχειριστή του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΚΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ/ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2017».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βόθρου στην Τ.Κ. Δικαίων».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του υποέργου: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας» της πράξης: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση μείωσης ταχύτητας στους αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης με σκοπό την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (οχήματα, μηχανήματα κλπ.)

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 22/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σχετικά με την επιβολή περιορισμών ή απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων κατά την διενέργεια ειδικών δοκιμασιών των υποψηφίων οδηγών.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

Έγκριση παραχώρησης του εξωτερικού χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αμμοβούνου

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραγιάννης