Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Αλεξ/πολης στις 22/08

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
όπως στις 22/08/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 προσέλθουν στην
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική
Συνεδρίαση (23 η ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης έκτασης
  ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην παραλία Μαΐστρου
  Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ.
  270/81 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση ή μη πρακτικού γνωμοδότησης για την απόρριψη μέρους της
  προμήθειας ειδών για τις στολές της Δημοτικής Αστυνομίας. (Εισηγ. κ.
  Δήμαρχος)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ "Ταχυδρομικά Τέλη
  Ιουνίου 2018". (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της «προμήθειας
  μουσικών οργάνων για το Ωδείο και τη Φιλαρμονική του Δήμου
  Αλεξανδρούπολης», κατόπιν προσφυγής στη «διαδικασία με διαπραγμάτευση
  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση
  πλατείας και διαμόρφωση οδού στο Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Νίψας» (Εισηγ. κ.
  Κουκουράβας Γ .)
 7. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με
  θέμα «Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης / Αναθεώρησης του
  Ρυμοτομικού Σχεδίου Απαλού » (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 8. Έγκριση μίσθωσης απορριματοκιβωτίων κοντέινερ (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)
 9. Αίτημα του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου «ΕΘΝΙΚΟΣ» για έγκριση
  παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρου στον ημιώροφο της Παλαιάς
  Δημαρχίας(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ «Περί
  τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ»
  (Εισηγ. κ. Oυζουνίδης Γ.)

 11. Αίτημα του Αθλητικού και Πολιτιστικού Σωματείου «Αλληλεγγύη – Ανάπτυξη»
  το οποίο αφορά την καταμέτρηση και την αρίθμηση δρόμων στην περιοχή
  Άβαντος (Εισηγ. κ. Γκοτσίδης K.)

 12. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης,
  Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη και του υπαλλήλου του
  Δήμου κ. Γιοβανάκη Θεόδωρου στην Κίνα από 05-09-2018 έως 10-9-2018
  (Εισηγ. κ. Γκοτσίδης K.)