Σύμφωνο Συνεργασίας Μεταξύ του Επιμελητηρίου Έβρου και της TECHNOPOLIS ICT PARK

Την  Αλεξανδρούπολη επισκέφτηκε ο  πρόεδρος του TECHNOPOLIS ICT PARK Αναστάσιος Τζήκας  για την επισημοποίηση του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Έβρου και της Technopolis ICT PARK με κύριο άξονα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την διατήρηση των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα.

Σκοπός αυτής της συμφωνίας είναι η συνεργασία και οι από κοινού προσπάθειες για την
ενδυνάμωση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην ευρύτερη Π.Α.Μ.Θ. και
Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και
στρατηγικών συνεργειών.

Συνοπτικά οι άξονες της συνεργασίας:

  • Αλληλοϋποστήριξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με την λειτουργία των
    δομών στήριξης επιχειρηματικότητας.

–  Ανταλλαγή πληροφοριών για νέα προγράμματα και νέες στρατηγικές
– Προώθηση των προγραμμάτων υποστήριξης απο κοινού σε νέους και δυνητικούς
ενδιαφερομένους
–  Στενή συνεργασία σε ερευνητικά και άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από
την Ε.Ε, συναφή με την επιχειρηματικότητα.
– Κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων
(Brain Drain)
– Πρόσβαση των μελών των δύο συμβαλλομένων σε υποδομές για εξυπηρέτηση της
επιχειρηματικής εκτός έδρας δραστηριότητας τους.
–  Άλλα πεδία συνεργασίας στο πεδίο των κοινών συμφερόντων.

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας
στην Ελλάδα έκτασης 94 στρεμμάτων, στο οποίο φιλοξενούνται επιχειρήσεις της νέας
οικονομίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Οργανισμό CERN έχει δημιουργήσει το Business Incubation Center (Technopolis Thessaloniki BIC of CERN Technologies) και προσφέρει υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες ώστε να αξιοποιήσουν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το CERN με στόχο την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Χ.Τοψίδης ανέφερε “Είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε υποδομές που να επιτρέπουν τους νέους να κεφαλαιοποιήσουν τις δεξιότητες τους, μέσα από την επιχειρηματικότητα” και πρόσθεσε “η νέα συνεργασία ενδυναμώνει την υπό δημιουργία Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας η οποία μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την διατήρησης των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Έβρο“.

Ο κος Α. Τζήκας δήλωσε “Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην σύνδεση των νέων επιχειρηματιών προσφέροντας σημαντική τεχνογνωσία και ένα πρακτικό κεφάλαιο γνώσης“, ενώ αναφέρθηκε στην δυναμική της Ιατρικής σχολής και του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., τονίζοντας, την προοπτική δημιουργίας επιχειρήσεων στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας, με εφαρμογές στην υγεία.

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, έκτασης 94 στρεμμάτων, στο οποίο φιλοξενούνται επιχειρήσεις της νέας οικονομίας, όπως επίσης ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Οργανισμό CERN έχει δημιουργήσει το Business Incubation Center (BIC of CERN Technologies) και προσφέρει υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες ώστε να αξιοποιήσουν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το CERN, με στόχο την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Επιμελητήριο Έβρου έχει από το 2015 ωριμάσει μια πρόταση, για την δημιουργία Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και έχει πραγματοποιήσει σειρά δράσεων για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Η Δομή στήριξης βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και η συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ενισχύει την δυναμική της δομής στήριξης .