Στρατιωτικοί γιατροί στην Ελιά Δήμου Ορεστιάδος

Ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 από 0900 έως 1100Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο του Δ΄ Σώματος Στρατού και της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού αποτελούμενο από Ιατρό, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο χ. Ελαία για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.