Στρατιωτικοί γιατροί στη Μελία

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, από ώρα 10:00 έως 13:00, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο (ανειδίκευτος ιατρός) της 31 Μηχανοκίνητης
Ταξιαρχίας, συνοδευόμενο από ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα
βρίσκεται στο Εξεταστήριο Κοινότητας του χωριού Μελία, για δωρεάν
υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.