Στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο στο Τριφύλλι

Σας ανακοινώνουμε, ότι την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, από ώρα
10:00 έως 13:00, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο (ανειδίκευτος ιατρός) της 31ης
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, συνοδευόμενο από ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό
και μέσα, θα βρίσκεται στο Εξεταστήριο του χωριού Τριφύλλι, για δωρεάν
υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων