Στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αύριο στον Άρζο

Ανακοινώνεται ότι, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 από 0900 έως 1100Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο του Δ΄ Σώματος Στρατού και της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού αποτελούμενο από Ιατρό, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο  χ. Άρζος για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.