Ένα πρόβλημα ετών, στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπως όλα δείχνουν βαίνει προς λύση. Ο λόγος για τα παροπλισμένα και παρατημένα οχήματα, τα οποία πλέον, θα αποσυρθούν από το χώρο, και θα πάνε στην ανακύκλωση.

Μία διαδικασία ωστόσο αρκετά χρονοβόρα, για την οποία χρειάστηκε η συμβολή πολλών παραγόντων, όπως το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Τμήμα Συγκοινωνιών, και το τελωνείο της Αλεξανδρούπολης.

Τα οχήματα αυτά, παλιά ασθενοφόρα και άλλα, ήταν ακινητοποιημένα για περίπου δέκα χρόνια, ωστόσο δεν είχαν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, και μάλιστα, το Νοσοκομείο ήταν υποχρεωμένο να πληρώνει για την ασφάλισή τους, εξηγεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Δημήτρης Αδαμίδης.