Σωματείο Φίλων Υδάτινης Ιστορίας Θράκης ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήσαμε σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Φίλων Υδάτινης Ιστορίας Θράκης και με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Σκοπός του σωματείου είναι η διάδοση του ναυτικού πνεύματος, της ναυτικής παράδοσης και τέχνης και της ιστορίας των λιμανιών, η οργάνωση ομιλιών και σεμιναρίων, η έκδοση λευκώματος και σύγχρονων υλικών πληροφόρησης, η συγκέντρωση και συντήρηση πάσης φύσεως αντικειμένων, ιστορικών κειμηλίων και η έκθεσή τους σε ένα Ναυτικό Μουσείο.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

Ιωάννης Καρνικόβαλης                        Γεώργιος Γκουντενίδης