Σαμοθράκη: Ξεκινούν τα «Αθλητικά Μονοπάτια 2020»

Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως και Τρίτη 21 Ιουλίου 2020
αρχίζει η δράση «Αθλητικά Μονοπάτια 2020» στο Δημοτικό σχολείο Καμαριώτισσας.

Ώρες διεξαγωγής του προγράμματος 9:30 π.μ. έως και 13:30 μ.μ.

Παρακαλούμε όλους τους γονείς να μεριμνήσουν για την βεβαίωση ιατρού από καρδιολόγο ή παιδίατρο ή παθολόγο.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας στης 13:00 μ.μ. θα διεξαχθεί ενημέρωση για τους γονείς από τους διοργανωτές τους προγράμματος.

Οι βεβαιώσεις των ιατρών μπορούν να δοθούν είτε στην ενημερωτική συνάντηση είτε την πρώτη μέρα διεξαγωγής του προγράμματος.