fbpx
23.9 C
Alexandroupoli
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Ἔρανος τῆς Ἀγάπης 2022 της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής

- Χορηγούμενη-

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Προσεγγίζουμε σέ λίγες ἡμέρες τὶς Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί προετοιμαζόμαστε νά πορευθοῦμε καὶ νά προσκυνήσουμε μὲ τὴν κατάλληλα εὐπρεπισμένη ψυχή μας τὸν σαρκωθέντα Υἱό καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀπολαύσουμε τὰ δῶρα τῆς κενωτικῆς ἀγάπης Του γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὁ Κύριός μας ἀποτελεῖ τήν μόνη ἀσφαλῆ ὁδό γιά τή σωτηρία μας. Μᾶς ἀπεκάλυψε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά καταφέρουμε νά Τόν συναντήσουμε καί μᾶς ὑπενθυμίζει: «ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, ἐν φυλακῇ ἤ ἀσθενής καί ἤλθετε πρός με». Ὁ Χριστός, εἶναι ὁ ἐλάχιστος ἀδελφός μας, ὁ ἐμπερίστατος, πού στερεῖται πολλές φορές καί τά ἀναγκαῖα ἀγαθά γιά μιά ἀξιοπρεπῆ ζωή. Σ’ αὐτόν τόν δοκιμαζόμενο ἀδελφό μας δείχνουμε ἐμπράκτως τὴν φιλόθεο διάθεσή μας καὶ τὴν ἀνιδιοτελῆ φιλανθρωπία μας, προσφέροντας ἀπό τὸ περίσσευμα τῆς καρδίας μας, διότι ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ἕκαστος καθώς προαιρεῖται, μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. θ΄, 7).

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καταβάλλει ἀδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε νά συμπαρασταθεῖ στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας καί νά προσφέρει ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ μέ τήν δική σας πάντοτε ἀποκλειστική ὑλική καί ἠθική συμπαράσταση.

Μέ τίς εἰσφορές ὅλων μας καί χωρίς κανένα ἄλλο πόρο ἤ μέσο ἡ Ἱερά Μητρόπολη διά τῶν Ἐνοριακῶν, ἀλλά καὶ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, προσφέρει συντονισμένα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους βοήθεια καὶ ἐνισχύει δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας, ἐξυπηρετώντας τὶς συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες τους.

Συνεχίζοντας, λοιπόν, τὴν ὡραία παράδοση τῆς εὐποιΐας, ἀπευθύνουμε προσκλητήριο ἀγάπης πρὸς ὅλους καὶ πραγματοποιοῦμε καί φέτος τὸν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης», ἀπό Τετάρτη 7 ἕως καὶ τὴν Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, παρακαλώντας γιὰ τὴν καλοπροαίρετη συμμετοχή σας στὴν φιλάνθρωπη αὐτή δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ὅτι κάθε προσφορά σας εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά σας, ἀφού τά εἰσοδήματα ὅλων συνεχῶς ἐλαττώνονται. Ὅμως αὐτό πού ἔχει περισσότερη ἀξία εἶναι τό νά προσφέρουμε ὅ,τι μποροῦμε ἀπό τήν καρδιά μας. Μέ αὐτό τόν τρόπο τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀλληλεγγύης θά ἑορτάσουμε τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἀγάπης, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, προσφέροντὰς Του ὡς ἀντίδωρο τὰ ἔργα τῆς δικῆς μας ἀγάπης.

Ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστοῦμε ὅλους γιά τήν ἀνταπόκριση καί ἰδιαιτέρως τίς κυρίες καὶ τοῦ κυρίους πού θά πλαισιώσουν τά συνεργεῖα, πού μέ πολύ ἀγάπη καὶ κόπο θά ἐπισκεφθοῦν τά καταστήματα καί τίς οἰκίες τῶν Ἐνοριῶν, γιά νά συγκεντρώσουν τό προϊόν τῆς ἀγάπης σας. Ὁ Κύριος νά στηρίζει καί νά εὐλογεῖ τὰ ἔργα καί τόν ἀγῶνα ὅλων σας.

Εὔχομαι σέ ὅλους καλό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς, καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί κάθε ἀπό Θεοῦ εὐλογία στή ζωή σας.

Μέ ἐγκάρδιες καί ὁλόθερμες εὐχές καί εὐχαριστίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο