“Είμαστε αντίθετοι σε όλα τα διόδια – Πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει” (video)

Επιστολή του υποψηφίου δημάρχου Παύλου Μιχαηλίδη στον κ. Σπίρτζη, για
την κατάργηση της απαλλαγής στα διόδια της Μέστης.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων ΑΜΘ και του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΑΣΑ¨ στον 
Δήμο της Αλεξανδρούπολης, σας απευθύνω ένα δίκαιο αίτημα το οποίο είναι 
της απολύτου αρμοδιότητάς σας.
Με το ΦΕΚ Β’ 2090/07.06.2018, έγινε Τροποποίηση της 6686/14-11-2014 
2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΦΕΚ Β ́ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και 
καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους 
άξονες αυτής. Σύμφωνα με αυτό, στο άρθρο 6 προστέθηκε νέα 
παράγραφος 3 που έχει ως ακολούθως: «3. Κάθε απαλλαγή ή εξαίρεση 
καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους 
άξονες αυτής, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 καταργείται 
και παύει να ισχύει από την 01-01-2019».
Δυστυχώς η απόφαση αυτή, έρχεται να ακυρώσει σε λίγες μάλιστα ημέρες, το 
δικαίωμα της δωρεάν διέλευσης από τον σταθμό διοδίων της Μέστης σε 
δημότες των νομών Έβρου και Ροδόπης. Το μέτρο αυτό λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 και από τις αρχές του 2019 οι κάτοικοι των περιοχών 
αυτών θα κληθούν να πληρώνουν τα διόδια κινούμενοι και μέσα στο νομό 
τους, μάλιστα με νέες και αυξημένες τιμές τους που έχουν ήδη 
ανακοινωθεί.
Επειδή το μέτρο της απαλλαγής αφορούσε κυρίως τους εκατοντάδες 
εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα καθώς και τους 
πολυπληθείς ασθενείς και συνοδούς που μετακινούνται καθημερινά στο 
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, σας καλούμε να 
παρατείνετε το μέτρο της απαλλαγής τουλάχιστον για ένα έτος ακόμη, 
γνωρίζοντας τις ευαισθησίες που έχετε σε ότι αφορά τους κατοίκους της 
ακριτικής μας περιοχής.